προΟΔΕΥΕΙ… ότι αξιζει…!!!

Αναδιοργανωση επιχειρησης

Αναδιοργανωση επιχειρησης

Εάν έχετε ορισμένα τμήματα της επιχείρησης σας που υστερούν σε απόδοση ή δεν λειτουργούν όπως θα θέλατε, εάν είναι αρνητική η κερδοφορία σας, εάν γίνεται με αργούς ρυθμούς η εκτέλεση παραγγελιών και αποφάσεων τότε μάλλον χρειάζεται να λάβετε άμεσα μέτρα για να προβείτε στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης σας. Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καταγράψουμε την υπάρχουσα δομή και λειτουργία της επιχείρησης και αφού τα μελετήσουμε και αξιολογήσουμε προσεκτικά τα τωρινά δεδομένα θα προχωρήσουμε ανάλογα στην μερική ή ολική αναδιοργάνωση της επιχείρησης.

Στόχοι ενός προγράμματος αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων είναι:

 • Γρήγορη βελτίωση ταμειακών ροών και επιστροφή στην κερδοφορία.
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση απόδοσης επιχειρήσεων
 • Έλεγχος και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου επιβίωσης και ανάπτυξης εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
 • Οργάνωση της πώλησης
 • Βελτίωση παραγωγικότητας επιχειρήσεων
 • Βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Βελτίωση εξυπηρέτησης και ικανοποίηση των πελατών
 • Ανάπτυξη και εξάπλωση σε νέες αγορές
 • Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης της εταιρείας και του προσωπικού ανά τμήμα, υπηρεσία ή προϊόν
 • Εκπαίδευση προσωπικού εξειδικευμένα και θεματικά
 • Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογικών δυνατοτήτων για καλύτερη λειτουργία και παρουσία στις αγορές
 • Ανασχεδιασμός προωθητικών ενεργειών, εταιρικών εντύπων και διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης